شب

درباره مخترع مشق شب

درباره مخترع مشق شب

اگر عبارت «چه کسی مشق شب را اختراع کرد؟» را در اینترنت جست‌وجو کنید، لینک‌های زیادی می‌بینید که ادعا می‌کنند شخصی به‌نام «روبرتو نویلیس» معضل مشق شب را ایجاد کرده‌است اما شواهد درباره ریشه‌های تکالیف مدرسه ، چیز دیگری می‌گوید.

بالشت را نشان بده تا شخصیت ‌تو را بگوییم

بالشت را نشان بده تا شخصیت ‌تو را بگوییم

محققان دانشگاه مریلند در پژوهشی که چند وقت قبل انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شکل بالشت‌ تان وقتی از خواب بیدار می‌شوید، می‌تواند خیلی چیزها درباره شما بگوید.

روستا

روستا

نمایی از یک روستا در شب