شب

بالشت را نشان بده تا شخصیت ‌تو را بگوییم

بالشت را نشان بده تا شخصیت ‌تو را بگوییم

محققان دانشگاه مریلند در پژوهشی که چند وقت قبل انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شکل بالشت‌ تان وقتی از خواب بیدار می‌شوید، می‌تواند خیلی چیزها درباره شما بگوید.

روستا

روستا

نمایی از یک روستا در شب