سیمان

84 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال هستند

84 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال هستند

رامین صادقی اظهار کرد: 84 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل فعال هستند و با ظرفیت های مختلف فعالیت می کنند.

کارخانه سیمان آرتا

کارخانه سیمان آرتا

محوطه کارخانه سیمان آرتا در یک روز بهاری

بتن ریزی

بتن ریزی

بتن ریزی سیمان در محل پروژه