سیلاب

توصیه هایی برای ایمنی قبل و بعد از سیل

توصیه هایی برای ایمنی قبل و بعد از سیل

سیلاب و سیل یکی از مهم ترین مخاطرات ماه‌های پربارش سال محسوب می‌شود اما با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی «مونسون» در کشور نیاز است توصیه‌های ایمنی در هنگام، قبل و بعد از وقوع سیل توسط مردم جدی‌تر گرفته شود.

سیلاب در خیابان

سیلاب در خیابان

سیلاب در خیابان اردبیل