سید مصطفی جمشیدی

خبر خوش برای خبرنگاران اردبیل

خبر خوش برای خبرنگاران اردبیل

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل گفت: خانه مطبوعات پیگیر مطالبات طرح اقدام ملی مسکن خبرنگاران است.

تحجر در عصر جدید

تحجر در عصر جدید

سیدمصطفی جمشیدی

سید مصطفی جمشیدی

سید مصطفی جمشیدی

سید مصطفی جمشیدی مدیر مسئول نشریه زمان و روزنامه نگار اهل اردبیل است.