سوخت

کارت سوخت فاقد تراکنش در سال 1401 غیر فعال می شود

کارت سوخت فاقد تراکنش در سال 1401 غیر فعال می شود

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: کارت سوخت فاقد تراکنش در سال 1401 غیر فعال می شود.

سوخت رسانی شبانه روزی در برف و یخبندان در اردبیل

سوخت رسانی شبانه روزی در برف و یخبندان در اردبیل

سید حجت مدنی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به برنامه ریزی و آمادگی قبلی و در پی بروز سرما و بارش برف و یخبندان در استان اردبیل، ذخیره سازی و توزیع سوخت به ویژه در روستاهای سخت گذر به طور مطلوب در حال اجراست.

تامین سوخت مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل

تامین سوخت مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: تامین سوخت مرکز سوختگیری هواپیمایی اردبیل بعهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل است.

هیچ کمبودی در جایگاه عرصه سوخت نداریم

هیچ کمبودی در جایگاه عرصه سوخت نداریم

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اردبیل گفت: هیچ کمبودی در جایگاه‌های عرضه سوخت نفتی اردبیل وجود ندارد و ترافیک اخیر ناشی از واریز سهمیه جدید بنزین بود.

افزایش مصرف سوخت در استان اردبیل

افزایش مصرف سوخت در استان اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از افزایش مصرف سوخت در استان با شروع تعطیلات سال نو و ورود مسافران به استان، خبر داد.

​​آمادگی121 باب جایگاه عرضه سوخت منطقه اردبیل در ایام نوروز

​​آمادگی121 باب جایگاه عرضه سوخت منطقه اردبیل در ایام نوروز

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از آمادگی کامل این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و مسافران نوروزی خبر داد.

بنزین

بنزین

جایگاه سوخت بنزین

تانکر حمل سوخت

تانکر حمل سوخت

تانکر حمل سوخت در مناطق سردسیر