سنگ

آیا وجود سنگ باران در اردبیل حقیقت دارد؟

آیا وجود سنگ باران در اردبیل حقیقت دارد؟

در سالهای اخیر سنگی به عنوان سنگ باران تحت عنوان “عنو” یا “انو” با وزن تقریبی یک تن در مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نگهداری می شد که در حال حاضر موجود نیست.

عقیق سبلان

عقیق سبلان

عقیق سبلان محصول منحصر به فرد طبیعت