سلفی

۶ انگیزه افراد برای سلفی ‌گرفتن

۶ انگیزه افراد برای سلفی ‌گرفتن

تب سلفی گرفتن و به اشتراک‌ گذاری آن در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، روز به روز بیشتر می‌شود و حتی بعضی افراد، جان‌شان را در این راه از دست می‌دهند.

سلفی دختر

سلفی دختر

سلفی دختر Salafi girl