سلبریتی

دورهای ظهور فرهنگ سلبریتی‌گرایی در ایران

دورهای ظهور فرهنگ سلبریتی‌گرایی در ایران

ظهور «فرهنگ سلبریتی» در جامعه ایران را می‌توان مقارن با گسترش رسانه‌های جمعی ازجمله تلویزیون، رادیو و مجلات زرد، در دهه ۴۰ دانست.

بلایی که سر سلبریتی ها می آید

بلایی که سر سلبریتی ها می آید

واکاوی دلایل این‌که چرا برخی سلبریتی ها و آدم‌های سرشناس پس از دوران اوج خود به اعتیاد رو می‌آورند؟