سقط

سقط انسانیت

سقط انسانیت

وزارت بهداشت می‌گوید سالانه حدود ۱۰هزار سقط جنین به‌صورت قانونی و به دلایل پزشکی در کشور انجام می‌شود و چندین برابر این آمار به‌صورت غیرقانونی و خارج از مراکز رسمی صورت می‌گیرد.

سقط جنین غیرقانونی است

سقط جنین غیرقانونی است

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: هیچ مجوز سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشکی قانونی در استان اردبیل صادر نمی‌شود.

مرد۳۵ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

مرد۳۵ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

این مرد جوان با اشاره به اینکه شرط ترلان با من ازدواج مخفیانه بود، می گوید: من قبول کردم ولی او بطرز مشکوکی باردار شده بود.