سعید شهند

افزایش وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست اردبیل

افزایش وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست اردبیل

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: مناطق تحت مدیریت در این استان در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار هکتار است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این میزان افزایش خواهد یافت.

رصد معاینه فنی خودروهای عمومی در اردبیل

رصد معاینه فنی خودروهای عمومی در اردبیل

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با همکاری شهرداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای معاینه فنی خودروهای عمومی در استان اردبیل مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

داشتن هوای پاک نیازمند اراده ملی و مشارکت عمومی

داشتن هوای پاک نیازمند اراده ملی و مشارکت عمومی

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: اردبیل یکی از استان‌های دارای هوای پاک و عاری از آلودگی در سطح کشور است.