سایت

شوهرم را از سایت همسریابی پیدا کردم

شوهرم را از سایت همسریابی پیدا کردم

این زن جوان با اشاره به اینکه از طریق سایت همسریابی با پرهام آشنا شده و ازدواج کردم، می گوید: شوهرم از من خواسته های نامغقول داشت و مرا به شدت کتک می زد.