ساخت

احداث ۴۰۰ مدرسه توسط خیرین اردبیلی

احداث ۴۰۰ مدرسه توسط خیرین اردبیلی

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل گفت: خیرین تاکنون ۴۰۰ مدرسه در قالب هزار و ۷۰۰ کلاس درس در مناطق مختلف این استان ساخته و تحویل آموزش و پرورش داده‌اند.

کیف‌هایی با کارایی عجیب برای خانم‌ها

کیف‌هایی با کارایی عجیب برای خانم‌ها

کیف‌هایی با کارایی عجیب برای خانم‌ها