زردآلو

شربت زردآلو، طعمی جدید برای روزهای گرم

شربت زردآلو، طعمی جدید برای روزهای گرم

یکی از میوه‌های تابستانی که طعم ویژه‌ای دارد زردآلوست.