روح

ماجرای روح بلادی مری در داخل آینه

ماجرای روح بلادی مری در داخل آینه

خیلی‌ها در اتاق تاریک و با خیره به در آینه چیزی را می‌بینند که شباهتی به خودشان ندارند و بنابراین تصور می‌کنند روح بلادی مری را احضار کرده‌اند.

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

چند تعبیر زنده شدن مرده در خواب وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.

دختر ۱۸ ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر ۱۸ ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر ۱۸ ساله با بیان اینکه پدرم از طریق اجنه های می خواهد ثروتمند شود، گفت: مادرم نیز با پدرم همکاری می کند و خانه ما کلا در اختیار ارواح قرار گرفته است.