روح

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

تعبیر زنده شدن مرده در خواب

چند تعبیر زنده شدن مرده در خواب وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.

دختر 18 ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر 18 ساله: خانه ما در اجاره اجنه قرار دارد

دختر 18 ساله با بیان اینکه پدرم از طریق اجنه های می خواهد ثروتمند شود، گفت: مادرم نیز با پدرم همکاری می کند و خانه ما کلا در اختیار ارواح قرار گرفته است.