روابط نامشروع

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

این دختر18ساله با اشاره به اینکه چندین سال است که با بردیا ارتباط پنهانی دارم، گفت: وقتی فهمیدم او معتاد است، او را ول کردم ولی او بدجوری پا پیچم شده است.