رفلاکس

علل سوزش و رفلاکس اسید معده
سوزش سر دل

علل سوزش و رفلاکس اسید معده

محرک های غذایی، گرسنگی طولانی مدت، مصرف دارو و… می تواند از علل بروز سوزش معده و رفلاکس اسید معده باشد.