رضی

قرار گرفتن رضی در منطقه آزاد حق مسلم ماست
نماینده مردم مشگین شهر:

قرار گرفتن رضی در منطقه آزاد حق مسلم ماست

محمود عباس زاده با اشاره به اینکه محدوده منطقه آزاد استان اردبیل دچار تعارض منافع شده، گفت: قرار گرفتن بخش ارشق به عنوان محروم ترین بخش شمالغرب کشور در محدوده منطقه آزاد تجاری استان حق مسلم مردم است.

سرقت پژو توسط مسافر در رضی

سرقت پژو توسط مسافر در رضی

راننده پژوه در رضی بدون خودرو ماند.