رضا رسولی

۳۰۰ هزار بازی یارانه‌ای غیرمجاز کشف شد

۳۰۰ هزار بازی یارانه‌ای غیرمجاز کشف شد

مدیر ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز گفت: هر گونه فروش و عرضه بازی‌های رایانه‌ای در فروشگاه‌های حقیقی جرم است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.