رسانه

تروریست‌های رسانه‌ای در استان اردبیل

تروریست‌های رسانه‌ای در استان اردبیل

رامتین ولی‌پور

بیدارى افکار عمومی مهمترین وظیفه رسانه ها

بیدارى افکار عمومی مهمترین وظیفه رسانه ها

یکی از مهم ترین وظایف و شاید اولین وظیفه رسانه ها، چه رادیو و تلویزیون و چه مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم درباره مسائل جامعه است؛ وظیفه‌ای که جز با صداقت و خیرخواهی مردم، عملی نمی شود.