رابطه

رابطه زن شوهردار با دوست پسرش !

رابطه زن شوهردار با دوست پسرش !

رابطه زن شوهردار با دوست پسرش به آبروریزی عجیبی منجر شد.

اصرار به اعتراف رابطه غیراخلاقی با رحمت

اصرار به اعتراف رابطه غیراخلاقی با رحمت

این زن 28 ساله می گوید: شوهرم مدام اصرار می کرد که به رابطه غیراخلاقی با رحمت اصرار کنم و این در حالی بود که من هیچ رابطه ای با او نداشتم.

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

این دختر18ساله با اشاره به اینکه چندین سال است که با بردیا ارتباط پنهانی دارم، گفت: وقتی فهمیدم او معتاد است، او را ول کردم ولی او بدجوری پا پیچم شده است.

دختر 19 ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

دختر 19 ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

این دختر می گوید: من دچار عشقی احساسی و هیجانی شده بودم، تنها با لباسی که بر تن داشتم راهی منزل مجردی فردین شدم و ….

مرد43ساله: زنم می گوید فرد دیگری را دوست دارد

مرد43ساله: زنم می گوید فرد دیگری را دوست دارد

این مرد با بیان اینکه از همسرم خواستم دیگر سرکار نرود اما او قبول نکرد، گفت: زنم روبرویم ایستاد و گفت فرد دیگری را دوست دارد و می خواهد به ترکیه برود.

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

قطع ارتباط چشمی، حاضرجوابی‌های غیرمنصفانه، بی‌اعتنایی و … از رفتارهایی خطرناک زنان با شوهرانشان است که باعث نابودی عزت‌نفس شوهر شده و پایداری زندگی‌مشترک را به‌خطر می‌اندازد.

فضای مجازی باعث شد تا زنم خودکشی کند

فضای مجازی باعث شد تا زنم خودکشی کند

این مرد32ساله می گوید: چند وقتی بود که با یک زن در ارتباط بودم ولی وقتی زنم این موضوع را فهمید از ترانس خانه خود را پرت کرد.

بهمن مرا بیهوش کرده و از تجاوزش فیلم گرفت

بهمن مرا بیهوش کرده و از تجاوزش فیلم گرفت

این دختر 19 ساله می گوید: با بهمن در فضای مجازی آشنا شدم و او به قصد آشنایی و ازدواج مرا به خانه اشان کشاند و بعد از بیهوش از تجاوزش فیلم گرفته است.

دخترم 16 ساله ام با پسران زیادی رابطه دارد

دخترم 16 ساله ام با پسران زیادی رابطه دارد

زن48ساله می گوید: دخترم اهل خوشگذرانی است و با پسران غریبه رابطه دارد به شدت نگران او هستم.

نسبت به رابطه پسرم نگرانم

نسبت به رابطه پسرم نگرانم

پسر 22 ساله‌ام مدام می‌گوید که بگذارید در حال خودم باشم.