دوغ

آب دوغ خیار؛ غذای تابستان!

آب دوغ خیار؛ غذای تابستان!

آب‌دوغ‌خیار یکی از همین ترکیبات سالم و خوشمزه‌ است که می‌توانید آن را بهانه یک دورهمی نوستالژی کنید و در سه‌سوت آن را آماد‌ه‌کنید.

آب دوغ خیار، انتخابی برای روزهای تابستان

آب دوغ خیار، انتخابی برای روزهای تابستان

تابستان را از دو چیز نمی‌شود جدا کرد آب دوغ خیار و هندوانه! هیچ وعده غذایی مثل یک ناهار خنک و سبک برای ظهرهای گرم تابستان،حالتان را جا نمی‌آورد.