دوش

مزیت حمام کردن با آب سرد در تابستان

مزیت حمام کردن با آب سرد در تابستان

هوا که گرم می‌شود ما برای فرار از گرما دست به هر کاری می‌زنیم. زیر باد کولر می‌خوابیم، لباس‌های نخی می‌پوشیم یا آب یخ می‌خوریم ولی بهترین راه حل حمام کردن با آب سرد می باشد.