دلسوزی

عاقبت ازدواج احساسی زن ۳۰ ساله

عاقبت ازدواج احساسی زن ۳۰ ساله

این زن می گوید: وقتی ۳۰ ساله بودم بخاطر احساسی شدن با مردی ازدواج کردم که کودک ۶ ساله داشت اما او قدردان این مهربانی من نشد.