دلسوزی

عاقبت ازدواج احساسی زن 30 ساله

عاقبت ازدواج احساسی زن 30 ساله

این زن می گوید: وقتی 30 ساله بودم بخاطر احساسی شدن با مردی ازدواج کردم که کودک 6 ساله داشت اما او قدردان این مهربانی من نشد.