دعوا

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چند نشانه وجود دارد که می‌گوید خشم ما مشکل‌ساز شده‌است؛ عصبانیت بر زندگی روزمره‌مان تأثیر می‌گذارد، عصبانیت بر روابط بین‌فردی و اطرافیان‌مان تأثیر می‌گذارد.

اگر اهل دعوا هستید اینگونه دعوا کنید

اگر اهل دعوا هستید اینگونه دعوا کنید

جر و بحث و دعوا کردن با دیگران نباید باعث لطمه دیدن روابط و آسیب به شخصیت خودمان و طرف مقابل‌ مان شود، اما چطور؟

خشونت و درگیری در بین نوجوانان

خشونت و درگیری در بین نوجوانان

افزایش خشونت و درگیری در بین نوجوانان

چپ چپ نگاه کردن را بی خیال شوید

چپ چپ نگاه کردن را بی خیال شوید

 اگه کسی چپ‌چپ نگاتون می‌کنه، محل نذارید زیرا عواقب بدی داره.

زن و شوهری که هر روز چند بار دعوا دارند

زن و شوهری که هر روز چند بار دعوا دارند

دعواهای زن و شوهر همسایه مان، اهالی ساختمان را ذله کرده است.

شوهرم می گوید کاش تو را انتخاب نمی کردم

شوهرم می گوید کاش تو را انتخاب نمی کردم

مشاوره فردی: شوهرم می گوید که برایش جذاب نیستم، چه کنم؟

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

قطع ارتباط چشمی، حاضرجوابی‌های غیرمنصفانه، بی‌اعتنایی و … از رفتارهایی خطرناک زنان با شوهرانشان است که باعث نابودی عزت‌نفس شوهر شده و پایداری زندگی‌مشترک را به‌خطر می‌اندازد.

دعوا

دعوا

دعوا و درگیری در اردبیل