دشت

دشت اردبیل مشکل کم آبی دارد

دشت اردبیل مشکل کم آبی دارد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه دشت اردبیل مشکل کم آبی دارد، تصریح کرد: متاسفانه همه ساله به طور متوسط بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب به این کسری اضافه می‌شود.