دستشویی

جلوی مدفوع را هیچ وقت نگیرید

جلوی مدفوع را هیچ وقت نگیرید

به تعویق انداختن مدفوع ممکن است سبب به وجودآمدن مشکلاتی مانند سرطان روده، دیورتیکولوز و هموروئید شود.