دروغ

به دروغ گفتن معتاد شدم

به دروغ گفتن معتاد شدم

مثل نقل و نبات دروغ می گویم و دست خودم نیست!

همسرم مدام دروغگو می گوید، چه کنم؟

همسرم مدام دروغگو می گوید، چه کنم؟

در این مطلب نگاهی به مدل زندگی‌ با افراد دروغگو داشته ودلایل دروغگویی در زندگی زن‌ و‌ شوهری و نحوه برخورد صحیح با چنین همسرانی خواهیم داشت.

بهترین راه برای گرفتن مچ دروغگوها

بهترین راه برای گرفتن مچ دروغگوها

یکی از بهترین راه برای گرفتن مچ دروغگوها این است که با سپردن یک کار به فرد مشکوک، حواس فرد مشکوک را پرت کنید و همان حین از او توضیح بخواهید!

با این دروغ های بزرگ خودمان را قول می زنیم

با این دروغ های بزرگ خودمان را قول می زنیم

گاهی برای آن ‌‌که مسئولیت رفتارها و انتخاب ‌‌های مان را به عهده نگیریم آن‌‌ قدر به ‌‌خودمان دروغ می‌‌گوییم که باورشان می‌‌کنیم و از موفقیت دور می‌‌شویم.

دروغگوها بخوانند تا دیگر دروغ نگویند

دروغگوها بخوانند تا دیگر دروغ نگویند

دروغ سفید یک نوع از دروغ های است که در آن هیچ آسیبی به دیگران وارد نمی شود و فقط برای تظاهر به بهتر بودن خودمان است.