درمان

بدعت ناصواب در مدیریت درمان جدید تامین اجتماعی

بدعت ناصواب در مدیریت درمان جدید تامین اجتماعی

دکتر نوجوان بدون مراسم تودیع رسمی و در جمع پرشور کادر بیمارستان، از سبلان رفت.

روش های طبیعی درمان گلو درد

روش های طبیعی درمان گلو درد

بسیاری از موارد گلو درد ناشی از ویروس‌های رایج، آلرژی‌ها و محرک‌های محیطی را می‌توان با اقدامات خود مراقبتی ساده درمان کرد