درخت

حتی به تک درختان هم رحم نمی کنند

حتی به تک درختان هم رحم نمی کنند

با قطع درختان طبیعت مشگین شهر در حال نابودی کامل است!!

حکایت سربریدن درختان کاج مغانسر

حکایت سربریدن درختان کاج مغانسر

روایت قطع درختان مغانسر استان اردبیل

درخت انبه

درخت انبه

درخت انبه Mango tree

طوفان و برف و سرما در راه است

طوفان و برف و سرما در راه است

نقشه های تراز نزدیک به زمین از وقوع طوفان فون طی ۶ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۲ اسفند در پهنهء مرکزی استان اردبیل خبر میدهند.