دخانیات

روستایی بدون دخانیات و طلاق در سرعین

روستایی بدون دخانیات و طلاق در سرعین

به گفته سرپرست فرمانداری سرعین، روستای آق قلعه، روستایی بدون دخانیات و طلاق در استان اردبیل است.