دانستنی

یافته هایی جدید در مورد مثلث برمودا

یافته هایی جدید در مورد مثلث برمودا

چند سالی است که خبری از مثلث برمودا  نیست، به ‌همین دلیل سراغ بررسی صحت‌ و ‌سقم رازها و مسائل عجیب ‌و‌ غریبی رفتیم که درباره‌اش شنیده‌ایم.