دامداری

سرمایه گذاری در حوزه دامداری اردبیل

سرمایه گذاری در حوزه دامداری اردبیل

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مجموعه شستا در حوزه دامداری استان، از تأمین زمین و آب مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها خبر داد.

مشکل اورژانسی دامداران مشگین شهر

مشکل اورژانسی دامداران مشگین شهر

دامداران در مشگین شهر صورت خود را با سیلی سرخ می کنند.