خوش بینی

فواید بسیار خوش بینی که نمی دانید

فواید بسیار خوش بینی که نمی دانید

نتایج یک‌تحقیق جدید روی 160 هزار نفر نشان داد که خوش بین به‌احتمال زیاد عمر طولانی تری خواهند داشت؛ از باورهای اشتباه درباره خوش‌بینی گفتیم.