خشم

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چطور با خشم مان کنار بیاییم؟

چند نشانه وجود دارد که می‌گوید خشم ما مشکل‌ساز شده‌است؛ عصبانیت بر زندگی روزمره‌مان تأثیر می‌گذارد، عصبانیت بر روابط بین‌فردی و اطرافیان‌مان تأثیر می‌گذارد.

دانش آموزان امروزی چرا بی حوصله شدند؟

دانش آموزان امروزی چرا بی حوصله شدند؟

به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اتفاقات خشونت‌آمیز و تغییر سبک زندگی و فکری افراد، خشم در جامعه گسترش یافته است.