خسیس

رفتار عجیب شوهر با همسرش

رفتار عجیب شوهر با همسرش

مشاوره زوجین: شوهرم برایم هیچ چیزی نمی‌خرد

شوهرم بخاطر خرید یک پفک سه هفته با من قهر بود

شوهرم بخاطر خرید یک پفک سه هفته با من قهر بود

این زن با اشاره به اینکه شوهرم بخاطر خرید یک پفک سه هفته با من قهر بود، می گوید: حسیس بازی همسرم مرا به مرز جنون رسانده است و قصد دارم بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک از او طلاق بگیرم.