خرید ورق سیاه.

خرید ورق گالوانیزه، ورق روغنی ورق سیاه در آهن ۱۱۸

خرید ورق گالوانیزه، ورق روغنی ورق سیاه در آهن ۱۱۸

برای تولید ورق گالوانیزه از دو روش حرارتی و الکتروگالوانیزه استفاده می‌شود.