خرس

تکذیب خبر حمله خرس به ماموران حفاظت محیط زیست

تکذیب خبر حمله خرس به ماموران حفاظت محیط زیست

خبر حمله خرس به ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان نمین تکذیب شد

چه کسی خرس نمین را کشت؟

چه کسی خرس نمین را کشت؟

یک قلاده خرس قهوه ای به علت رفتارهای نامناسب و غیراصولی اهالی یکی از روستاهای شهرستان نمین تلف شد!