خبر

خبر بد را چگونه به دیگران برسانیم؟

خبر بد را چگونه به دیگران برسانیم؟

گفتن خبر بد مثل مرگ، تصادف یا … همیشه سخت است، چرا که برخی موقع فرد مقابل ممکن است دچار شوک عصبی شوند.

واکنش مردم در مواجهه با اخبار منفی

واکنش مردم در مواجهه با اخبار منفی

براساس پیمایش رویترز در ۴۰ کشور جهان، ۳۸ درصد از پرسش شوندگان در مواجهه با اخبار منفی، نخستین راهی که در پیش می‌گیرند این است که اخبار را نمی‌خوانند.

روابط عمومی های پرادعا در قعر جدول کشوری

روابط عمومی های پرادعا در قعر جدول کشوری

استان اردبیل در قعر جدول خبرهای ارسالی به سایت وزارت کشور و دانشگاه آزاد اسلامی