خانه مطبوعات

خبر خوش برای خبرنگاران اردبیل

خبر خوش برای خبرنگاران اردبیل

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل گفت: خانه مطبوعات پیگیر مطالبات طرح اقدام ملی مسکن خبرنگاران است.

اولین نشست آسیب‌شناسی جشنواره مطبوعات برگزار شد

اولین نشست آسیب‌شناسی جشنواره مطبوعات برگزار شد

سلسله نشست‌های موضوعی؛ آسیب‌شناسی جشنواره مطبوعات باحضور سیف‌علی موسی‌زاده و هادی صباغی در خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل برگزار شد.