حقوق

شوهرم همه درآمدم را می‌گیرد

شوهرم همه درآمدم را می‌گیرد

مشاوره فردی: دست شوهرم مدام در جیب من است!

حقوق خانمم بالاتر از من است ولی….

حقوق خانمم بالاتر از من است ولی….

درآمد خانمم 5 برابر من است اما به من کمک نمی‌کند!

امیدواریم!!!

امیدواریم!!!

اصغر مناف زاده

همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها

همسان سازی نه یکسان سازی حقوق ها

اصغر مناف زاده