حصبه

حصبه یک بیماری که از آب می آید

حصبه یک بیماری که از آب می آید

سوم خرداد روز جهانی کشف واکسن حصبه است. به این مناسبت، به بررسی این بیماری می‌پردازیم.