حسن فتحی

مردم هرگونه قطعی را به سامانه ۱۹۴ گزارش دهند

مردم هرگونه قطعی را به سامانه ۱۹۴ گزارش دهند

مسؤول روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل گفت: قطعی گاز محله اسلام‌آباد اردبیل با تعمیرات شبکه و علمک‌ها رفع شد.