حجاب و عفاف

۷ سوال اساسی در مورد حجاب

۷ سوال اساسی در مورد حجاب

پرونده مرور شبهات و سوالات مربوط به حجاب و عفاف

خطا در موضوع حجاب

خطا در موضوع حجاب

ناهید سلیمی

رعایت حجاب و عفاف باید در رفتار و گفتار مردم نهادینه شود

رعایت حجاب و عفاف باید در رفتار و گفتار مردم نهادینه شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه رعایت حجاب و عفاف باید در رفتار و گفتار مردم نهادینه شود، گفت: حجاب در گفتار و رفتار نیز از انواع پوشش های اسلامی تلقی می‌شود.