حادثه

پدری در مشگین شهر اعضای خانواده را به آتش کشید

پدری در مشگین شهر اعضای خانواده را به آتش کشید

مردی به دنبال اختلاف خانوادگی در شهر «آلنی» مشگین‌شهر خانواده‌اش را به آتش کشید.

حادثه

حادثه

حادثه accident