جواد انصاری

اجرای بیش از ده‌ها پروژه بزرگ مشارکتی در اردبیل

اجرای بیش از ده‌ها پروژه بزرگ مشارکتی در اردبیل

جواد انصاری اظهار داشت: شهرداری با اجرای بیش از ده‌ها پروژه بزرگ مشارکتی با بخش خصوصی توانسته است گام‌های جدی و بزرگی را در زمینه پایدارسازی درآمد شهری بردارد.

احداث پارکینگ تیرپارک در شهر اردبیل

احداث پارکینگ تیرپارک در شهر اردبیل

 با پیشنهاد شهردار اردبیل با احداث پارکینگ دستگاه‌آلات سنگین در خارج از شهر اردبیل موافقت شد.

مقاومت اتحادیه های اردبیل در برابر درخواست شورا

مقاومت اتحادیه های اردبیل در برابر درخواست شورا

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: مقاومت اتحادیه ها در برابر انتقال مشاغل بی معنی است، چرا که شورا در برابر سختی‌های ترافیکی مردم باید پاسخگو هستند.

بودجه سال آینده شهرداری اردبیل افزایش یافت

بودجه سال آینده شهرداری اردبیل افزایش یافت

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل از افزایش ۶۴ درصدی بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری اردبیل نسبت به سال جاری خبر داد.

61 درصد بودجه شهرداری اردبیل عمرانی است
رئیس شورای شهر اردبیل

61 درصد بودجه شهرداری اردبیل عمرانی است

جواد انصاری با اشاره به اینکه61 درصد بودجه 1401 شهرداری عمرانی است، گفت: 39 درصد بودجه نیز مربوط به هزینه جاری است.

بودجه سال آینده شهرداری در شورا بررسی می‌شود

بودجه سال آینده شهرداری در شورا بررسی می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بودجه یک‌هزار و 400 میلیارد تومانی شهرداری اردبیل برای سال 1401 در شورای شهر اردبیل مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

تعرفه بودجه شهرداری اردبیل افزایش یافت

تعرفه بودجه شهرداری اردبیل افزایش یافت

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: تعرفه عوارض و خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم و رعایت حال اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یافت.