جنین

مرد35ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

مرد35ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

این مرد جوان با اشاره به اینکه شرط ترلان با من ازدواج مخفیانه بود، می گوید: من قبول کردم ولی او بطرز مشکوکی باردار شده بود.

زنانی که کارشان اجاره دادن رحم است

زنانی که کارشان اجاره دادن رحم است

زنانی در اطراف ما هستند که تنها منبع درآمد آنها اجاره رحم خود به دیگران به مبلغ 150 میلیون تومان با 3 میلیون نفقه ماهیانه است.

دختر 19 ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

دختر 19 ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

این دختر می گوید: من دچار عشقی احساسی و هیجانی شده بودم، تنها با لباسی که بر تن داشتم راهی منزل مجردی فردین شدم و ….

وقتی مادر باردار ورزش می‌کند

وقتی مادر باردار ورزش می‌کند

وقتی مادر باردار ورزش می‌کند، خون‌رسانی به جفت و جنین افزایش می‌یابد.