توسعه تعاون

بخشودگی جرایم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی

بخشودگی جرایم بازپرداخت تسهیلات کشاورزی

 مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل از بخشودگی سود و جرایم تاخیر تأدیه و امهال سه ساله بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده بر اساس بند«د» تبصره ۱۶ قانون بودجه خبر داد.

رشد ۴۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون اردبیل

رشد ۴۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون اردبیل

عادل کریمی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۵ هزار و ۱۱۰ پرونده پرداخت کرده که از این رقم هزار و ۳۵۰ میلیارد به تعداد هزار و ۳۶۰ فقره در سال جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر مبلغ ۲۰۰ درصد و از نظر تعداد ۴۸ درصد رشد داشته است.