تور

دوچرخه سواران تور آذربایجان در استان اردبیل

دوچرخه سواران تور آذربایجان در استان اردبیل

مرحله چهارم و پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با عبور دوچرخه سواران ایرانی و خارجی از مسیر شهرستان های نیر و سرعین برگزار شد .