تنبلی

تنبل ها بخوانند

تنبل ها بخوانند

در روز جهانی تنبلی از انواع اهمال‌کاری و مقصران اصلی اما کمتر شناخته ‌شده به ‌تعویق انداختن کارها گفتیم.

۲ نوع تنبلی که اکثرا همه داریم

۲ نوع تنبلی که اکثرا همه داریم

اکثر ما در دوران زندگی، کار و تحصیلی دچار تنبلی می شویم که در این نوشتار به ۲ مورد رایج آن اشاره می کنیم.

تنبلم و برای هر کاری بهانه می‌‌آورم

تنبلم و برای هر کاری بهانه می‌‌آورم

تا حالا فکر کردید تنبلی از کجا می‌‌آید؟ چرا تنبل می‌‌شویم و قبل هر کاری بهانه می‌‌آوریم؟