تفکر

افکار بیهوده که ما را ول نمی کنند

افکار بیهوده که ما را ول نمی کنند

افکار بیهوده و گاه سمج چنان فکر و ذهن‌مان را درگیر خود می کنند که از اندیشیدن به بسیاری از امور ضروری، مثبت و خلاقانه در زندگی بازمی‌مانیم و آن آرامش درونی را که لازمه یک زندگی شاد و سرزنده است از دست می دهیم.

مهارتی برای خلاق شدن تفکر کودکان

مهارتی برای خلاق شدن تفکر کودکان

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد والدین و مربیان کودکان می‌توانند با روشی ساده و در دسترس توانایی حل مسئله را در آن ها تقویت کنند.

توصیه‌هایی برای رشد تفکر خلاق در کودکان

توصیه‌هایی برای رشد تفکر خلاق در کودکان

برای رشد فرزندتان، مسائلش را حل نکنید.